Geen producten (0)

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 Defenities

1.1 Onder Tekstbordjesenzo wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak,ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van| Koophandel te Breda,met KVK-nummer 70755094

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop,natuurlijke persoon of rechtspersoon,via www.tekstbordjesenzo.nl een bestelling plaatst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop,

www.tekstbordjesenzo.nl

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijjk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 tekstbordjesenzo behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artilel 3 Overeenkomst een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per mail is verzonden naar het door deklant opgegeven email adres.De klant en Tekstbordjesenzo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektonische communicatievormen een geldig overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.De elektronische bestanden van Tekstbordjesenzo gelden,voor zover de wet dit toe laat als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4 Privacy/Persoonsgegevens

4.1 Tekstbordjesenzo acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* verwerken van de bestellingen,de betalingen daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

* bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

* informatie verstrekken over aanbiedingen,acties en evt nieuwsbrief mochten we die hebben.

 

Artike 5 Aanbod.

5.1 Informatie,foto`s afbeeldingen,mededelingen mondeling,telefonische of per e-mail verstrekt door Tekstbordjesenzo met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk(weer)gegeven of gedaan.Tekstbordjesenzo garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc.in overeenstemming zijn.Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artilkel verkeert.Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevensop de site,Indien uw klacht gegrond is zal tekstbordjesenzo passende maatregelen treffen om de klant tegenmoet te komen.

5.2 tekstbordjesenzo kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant,naar temijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen,had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 6 Prijzen en betalingen en btw.

6.1 Alle door Tekstbordjesenzo vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s en vrijgesteld van btw ivm KOR.

6.2 Tekstbordjesenzo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen.De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten.Verzendkosten staan direct in de winkelwagen berekend.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Betaalplicht alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden de gegevens hiervoor krijgt u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft geplaatst.wij bieden de mogelijkheid om via ideal en bankoverschrijving te betalen.

Is de betaling niet binnen 8 dagen na de besteldatum bijgeschreven op onze bankrekening of dan vervalt automatiche de bestelling.

Houdt er rekening mee dat betalingen sos een paar dagen onderweg zijn.

 

Artikel 7 Verzendkosten

7.1 De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en gewicht van de bestelde producten.Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van PostNL

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt,is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

8.1 Tekstbordjes levert in heel Nederlanden maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.

8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat Tekstbordjesenzo de betaling van het bestelde product heeft ontvangen,met uitzondering van zaterdag en zondag en feestdagen.Binnen Nederland levert tekstbordjesenzo de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 dagen na betaling op het opgegeven afleveradres af,Tenzij anders is aangegeven.De vermelde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Tekstbordjesenzo.Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling  te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.4 Tekstbordjesenzo is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren.De extra kosten van nalevering worden dan door Tekstbordjesenzo bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens tot standkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven aflever adres worden aangeboden.Indien de klant in gebreken blijft de producten in ontvangst te nemen,zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.Eventuele retourzendingen aan Tekstbordjesenzo zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 10 Retour

10.1 indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Tekstbordjesenzo.Volgends de wet"verkoop op afstand'heeft hij/zij een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen.Na contact te hebben opgenomen met tekstbordjesenzo,dien het artikel binnen 14 dagen retour te zijn bij  tekstbordjesenzo.Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

(De gepersonaliseerde artikelen mogen niet geretourneerd worden. naambeker,naamsticker,naambordjes die speciaal voor u ontworpen zijn)

Na deze eerste retour melding heeft de klant nog eens 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk te retourneren.

Tekstbordjesenzo betaald de terugbetaling binnen maximaal 14 dagen terug aan de klant.

 

10.2 Het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van het te  retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Tekstbordjesenzo teruggestort op de door de klant opgegeven rekening.Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

10.3 Tekstbordjesenzo behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien een of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld,overmacht,zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de partij.

 

Artikel 13 Scahdevergoeding.

13.1 Tekstbordjesenzo kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade,die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen,dan wel onstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico`s liggen

13,2 Afrekenen vindt plaats via IDEAL en Paypal het totaal/restant bedrag moet op rekening van Tekstbordjesenzo staan voor de afleverdatum.

Artikel 14 Klachten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Tekstbordjesenzo.

.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.